Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

Fot. Marcin Butryn
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2534 bbbd

romantisme-pornographique:

Margherita Loba, Naked. ¹

Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
8837 582f 500
Reposted fromchief chief viakatastrofo katastrofo
8224 9cd1
Reposted fromnazarena nazarena viakatastrofo katastrofo
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
3457 e2bd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyniu myniu

June 07 2017

Z ciekawością słucham kłamstw, znając prawdę.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
9652 336f
Doskwiera mi świadomość, że sobie nie radzę… (…). Że nie radzę sobie z bezwzględnym wrogiem we własnej duszy. Jest ode mnie silniejszy, jest cholernie silny. Czasami udaje mi się go ogłuszyć i wtedy przez jakiś czas śpi, daje mi spokój, ale zarazem mam wrażenie, że w takich chwilach zbiera siły do kolejnego ataku, a gdy wraca do życia, jest silny i żywotny, jak młody pies. 
I wtedy dopada mnie, wbija we mnie kły i nie puszcza.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
9043 b8f8
8860 4203 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viapalesoap palesoap
5601 73f7
Reposted fromaaxxx aaxxx viapalesoap palesoap
0230 3ab7
Reposted fromoutoflove outoflove viasmorzando smorzando
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viapierdolony pierdolony
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl