Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

0791 c891 500
Reposted fromspaghettirabbi spaghettirabbi viaolivierk olivierk
Reposted frommyrla myrla viaolivierk olivierk
2194 551f
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaolivierk olivierk
2542 dd23 500
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
2998 5c04
Reposted frometerycznie eterycznie vialeksandra leksandra

November 17 2017

Reposted fromgruetze gruetze viaolivierk olivierk
4959 52b9 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaesco esco
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
5172 d821 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
7979 36d6 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
7457 a9ce
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaolivierk olivierk

November 16 2017

4870 3fe7 500
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent viairmelin irmelin
4883 ee25
Reposted frommiktoria miktoria viagdziejestola gdziejestola
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl