Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

1965 915a
Reposted fromaggape aggape viaMartwa13 Martwa13
4873 b950 500
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viamyfuckingreality myfuckingreality

- Impreza super, ale ogólnie chujowo.
- Ogólnie to wiem, dlatego zapytałem o imprezę.
— Mirosław Nahacz
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaveritas1 veritas1
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine
0311 164a 500
Reposted fromochgod ochgod viamyfuckingreality myfuckingreality
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vialetmeget letmeget
3609 e407 500
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest
1205 8ecd 500
2109 f753
Reposted fromEkran Ekran vialittlewhitelies littlewhitelies

Odpowiedzi bolą.

— Dlatego nie pytam.

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid
4866 9b8e 500
Reposted fromtfu tfu viaRethan Rethan
4819 0db2
Reposted fromepemergina epemergina viaRethan Rethan
4777 9ee1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRethan Rethan
4760 3b3f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaRethan Rethan
4759 a296
Reposted fromTamahl Tamahl viaRethan Rethan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl