Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin
0705 f8a6
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viairmelin irmelin
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viairmelin irmelin
0297 26d3
1026 0dc3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaesco esco
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaesco esco
come to daddy
Reposted fromlaserpony laserpony viaesco esco
9450 f34b 500

andrecarrilho:

Bad Memories, animated illustration for Cabide, 2016

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaJakisproblem Jakisproblem
życie niszczy człowieka, zdziera go jak podeszwę.

c. bukowski / pulp

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
4152 1d39 500
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
Ja dla Ciebie grę pauzuję w kluczowych momentach.
— Pan @Luukka
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagdziejestola gdziejestola
Picie kawy nie jest wskazane dla ludzi mających nerwice, zaburzenia emocjonalne czy choroby psychiczne.  Nadużywanie kawy, picie jej w dużych ilościach, powoduje obniżenie nastroju, nerwowość, rozdrażnienie i problemy z zaśnięciem
— Mój czarny przyjaciel wbija mi nóż w plecy.
Reposted fromnayantara nayantara viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl